Univerzita třetího věku

Univerzity třetího věku (dále jen U3V) patří do koncepce celoživotního vzdělávání. Ovšem zatímco standardní celoživotní vzdělávání je zaměřeno na výkon povolání, samotná U3V je určena pro seniory a jedná se o školu neprofesního typu. Tento způsob vzdělávání má původ ve Francii.

starší dáma

V Čechách dochází k založení první U3V již v roce 1986 v Olomouci. Nicméně k velkému boomu dochází po roce 2000. Většina univerzit nabízí tento způsob vzdělávání. Někdy vznikají dokonce i v rámci některých vyšších odborných škol.

Do tohoto způsobu vzdělávání se může přihlásit každý, ovšem upřednostňování jsou ti, kteří mají starobní důchod. Požadavkem pro vstup do U3V je, aby dotyčný měl ukončené středoškolské vzdělání (někde akceptují jakékoli vzdělávání). Absolvent nezískává titul, ale osvědčení o absolvování daného kurzu.

psaní na papír

Kvalitní a smysluplná socializace seniorů

Nosnou myšlenkou tohoto vzdělávání je kvalitní a smysluplná socializace seniorů a snaha udržet je co nejdéle v intelektuální svěžesti. I starší člověk má právo na možnost seberealizace a vzdělávání. Zároveň studium slouží jako kvalitní využití volného času, setkávání s vrstevníky, kteří mají podobné zájmy a s nimiž je možné si předávat zkušenosti. Zároveň je studium i v pozdním věku užitečné jako prevence vzniku demence. Pravidelný kognitivní trénink v seniorském věku je totiž velmi důležitý.

Ale není to jen kognitivní trénink. Celá řada lidí studuje U3V proto, že je daný obor prostě zajímá a vždycky se mu chtěli věnovat, ale nebyl čas. Při volbě vysoké školy člověk sice volí to, co ho zajímá, ale přinejmenším stejnou měrou se zaměřuje také na to, zda má daný obor praktické využití. Asi jen málokdo by ve dvaceti letech šel studovat něco, jen proto, že ho to baví, aniž by se dané oblasti profesně věnoval. Ale v šedesáti pěti letech si to už můžete dovolit a je to určitě skvělé, že si můžete splnit své mladické sny.