Revize elektroinstalace odhaluje závažné nedostatky

Revidováním elektroinstalace a elektrických spotřebičů předcházíme hmotným škodám na majetku a těžkým úrazům, které mohou být i smrtelné. Elektrický proud je zkrátka dobrý sluha, ale špatný pán.

Povolené kontakty ve svorkách – rozvodné svorkovnice, zásuvky a vypínače jsou moduly elektrických rozvodů, kde vzniká potenciální nebezpečí vzniku zkratu a elektrického oblouku. Tento jev je typický pro staré hliníkové vodiče, kde je velká tepelná roztažnost hliníku příčinou povolení svorek, stává se to hlavně u zásuvek, kde je vyšší odběr připojených spotřebičů. Zkušení elektrikáři proto také doporučují čas od času (každý rok) kontrolovat zásuvky a případně dotahovat šrouby ve svorkách. Povolené kontakty se však mohou vyskytnout kdekoli díky nesprávně prováděné elektroinstalaci, což může revize elektroinstalace odhalit.

revize elektro

Poškozená izolace – narušit izolaci kabelů je snadné hlavně tam, kde vedou prodlužovací šňůry, může k tomu dojít i kuriózními způsoby, jako je skřípnutí prodlužovačky v okně nebo ve dveřích či dokonce překousání kabelu hlodavci nebo psem. Poškozená izolace je častým jevem u starých rozvodů v hliníku, jsou to případy, kdy izolace zpuchří, odloupne se a přestane chránit vodič před kontaktem s druhým vodičem. Pokud se dva vodiče potkají, opět může dojít ke vzniku elektrického oblouku a následného požáru.

elektrikářské nářadí

Závady spotřebičů – vyplácí se kontrolovat i elektrické spotřebiče, jako jsou vrtačky, pily, varné konvice, sporáky, toustovače a mnoho dalších spotřebičů v domácnostech nebo v kancelářích či v dílnách. Předchází se tím nebezpečným úrazům s fatálním koncem a samozřejmě i požárům. V domácnostech nejsou revize spotřebičů povinné, ale povinnost pravidelných revizí se vztahuje na firmy a podobné subjekty. Cena revize elektroinstalace Revize elektro Revtech není natolik vysoká, jako následky škod, které vznikají při jejím zanedbávání.